Form Dang ky nhanh
  • Đồng ý với thỏa thuận sử dụng

LƯU Ý

Tài khoản tại Jx102.net có 2 mật khẩu. Mật khẩu 1 có thể thay đổi. Mật khẩu 2 không thể thay đổi.

Bạn có thể đăng nhập vào site bằng 1 trong 2 mật khẩu trên. Nhưng mật khẩu 1 chỉ có quyền thay đổi chính nó.

Mật khẩu 2 có quyền thay đổi mật khẩu 1, email và các thông tin cá nhân khác.

Số điện thoại để nhận OTP SMS, và quản lý tài khoản, nhân vật,...